ตำแหน่งที่เปิดรับ : Service Manager

หมวดหมู่ตำแหน่งงาน : Model Trade

เพศ : เพศหญิง, เพศชาย

อายุระหว่าง : 22 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ - อ่อนนุช (ศรีนครินทร์ 39)

ลักษณะงาน

คุณสมบัติ

1. ควบคุมดูแลการให้บริการข้อมูลลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ ทางออนไลน์เพื่อให้บริการลูกค้าของบริษัท และ ตอบข้อซักถามจากลูกค้า รวมถึงแก้ไขปัญหาด้านการให้บริการของลูกค้า 2. ออกแบบกระบวนการให้บริการข้อมูล การบริหารเสียงลูกค้า การจัดการข้อร้องเรียน ที่เหมาะสมกับบริบทของบริษัท 3. จัดทำระบบการจัดการความรู้เพื่อการให้บริการข้อมูล โดยบันทึกรวบรวมข้อมูลการขอรับบริการจากลูกค้าหรือผู้มาติดต่อ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการวางแผนวิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มาติดต่อเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท 5. บริหารจัดการเสียงของลูกค้า รวมถึงบริการด้านธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำประเด็นข้อแนะนำต่างๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการให้บริการต่อไป 6. บริหารจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า ผ่านช่องทางที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามแนวทางดำเนินการที่กำหนด รวมถึงตามระยะเวลาหรือ SLA และจัดทารายงานในรูปแบบที่กำหนด
สมัครงานตำแหน่งนี้
เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว