ตำแหน่งที่เปิดรับ : ผู้จัดการโลจิสติกส์

หมวดหมู่ตำแหน่งงาน : คลังสินค้า+ขนส่งสินค้า

เพศ : เพศหญิง, เพศชาย

อายุระหว่าง : 30 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา :

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ - อ่อนนุช (ศรีนครินทร์ 39)

ลักษณะงาน

คุณสมบัติ

1. วางแผนเชิงกลยุทธและบริหารจัดการงานด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้า การขนส่ง และ Fulffillment ร่วมกับ 3PL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. วางแผนติดตามการ รับเข้า-จ่ายออกสินค้า ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 3. วางแผนและบริหารจัดการ การจัดเก็บสินค้า ให้สามารถใช้พื้นที่การจัดเก็บสินค้าให้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. วางแผนและบริหารการจัดเก็บสินค้าให้มีความถูกต้องและไม่เกิดความเสียหาย 5. วางแผนการตรวจนับสต๊อกคงคลัง และควบคุมดูแลให้มีการตรวจสอบ ข้อมูลและความถูกต้องของสินค้าในคลังตามแผนที่กำหนด 6. วางแผนและควบคุมการส่งมอบสินค้า ให้มีความถูกต้องให้กับลูกค้าครบตามจำนวน ปลอดภัยให้ทันเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 7. ติดตามคุณภาพสินค้า อายุการจัดเก็บสินค้า ปริมาณระดับสต๊อกที่เหมาะสมและค่าขนส่ง 8. กำหนดและรักษาตัวชี้วัด วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินประสิทธิภาพ และกำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 9. กำหนดมาตการความปลอดภัยในการทำงาน 10. กำกับดูแลทีมงานฝึกอบรมให้มีคุณภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 11. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ใขปัญหาหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้น การทำงานเชิงรุกก...
สมัครงานตำแหน่งนี้
เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว