ตำแหน่งที่เปิดรับ : Operation Manager

หมวดหมู่ตำแหน่งงาน : Model Trade

เพศ : เพศหญิง, เพศชาย

อายุระหว่าง : 25 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา :

ปริญญาตรี ขึ้นไป

ลักษณะงาน

คุณสมบัติ

1.กำหนดเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารดำเนินงาน

2.ติดต่อประสานงานกับทั้งคนในองค์กรและนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้บริหารให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

3.ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและ sales เกี่ยวกับการส่งออกสินค้า เช่น แจ้งวันจัดส่งสินค้า ประมาณการวันที่สินค้าจัดส่งถึง

4.ตรวจสอบเอกสารการนำเข้า/ส่งออก เเละจัดทำใบขนสินค้า

5.วางแผน Logistics ภายในประเทศ เเละติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆในบริษัท

6.ยื่นขอ permit กับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในกรณีที่สินค้านั้นต้องขออนุญาตก่อนนำเข้า/ส่งออก

สมัครงานตำแหน่งนี้
เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว