ตำแหน่งที่เปิดรับ : ช่างอิเลคทรอนิคส์/ช่างทั่วไป
บริษัทฯ : บริษัท สยามโกลบอล กรุ๊ป จำกัด
ลักษณะงาน

-  ดูแลงานด้านงานซ่อมเกี่ยวก้บด้านตู้เชื่อม และงานซ่อมทั่วๆไป

-  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-  ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป ถ้ามีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประเภทงาน

ช่างอิเลคทรอนิคส์/ช่างทั่วไป
สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ - อ่อนนุช
การศึกษา / วุฒิการศึกษา

-  จบการศึกษา ปวช ชึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

 

 

เพศ

เพศชาย
อายุระหว่าง

24- 30 ปี


สมัครงานตำแหน่งนี้