ตำแหน่งที่เปิดรับ : Sales ต่างจังหวัด
บริษัทฯ : บริษัท สยามโกลบอล กรุ๊ป จำกัด
ลักษณะงาน

-  เป็นตัวแทนขายสินค้าด้านเครื่องมือช่างให้กับบริษัทฯ

-  มีทักษะการเสนอ การเจรจาต่อรอง และการขายสินค้า

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

-  มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
-  หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย(SALE-ต่างจังหวัด) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-  มีพาหนะเป็นของตัวเอง ใช้รถยนต์
-  มีความชำนาญเส้นทางในภาคที่สมัคร

ประเภทงาน

Sales ต่างจังหวัด
สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ - อ่อนนุช
การศึกษา / วุฒิการศึกษา

-  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

เพศ

ชาย / หญิง
อายุระหว่าง

26 - 35 ปี


สมัครงานตำแหน่งนี้