ตำแหน่งที่เปิดรับ : เจ้าหน้าที่บัญชี ลูกหนี้ E-commerce

หมวดหมู่ตำแหน่งงาน : E-Commerce

เพศ : เพศหญิง, เพศชาย

อายุระหว่าง : 25 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา :

ปริญญาตรี ขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ - อ่อนนุช (ศรีนครินทร์ 39)

ลักษณะงาน

- มีทักษะการเจรจาต่อรอง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ - สามารถเข้าใจ และเรียนรู้สินค้าได้อย่างรวดเร็ว - สามารถใช้โปรแกรม MS Office โดยเฉพาะ Excel ได้เป็นอย่างดี สามารถคำนวณ สร้างตาราง และนำเสนองานได้ - กล้าคิดกล้าตัดสินใจ กล้านำเสนอ - มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ สามารถรับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลา - หากมีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

-ดูแลงานทั้งหมดของบัญชีเจ้าหนี้ -ตรวจสอบเอกสารและการทำจ่ายเงินค่าใช้จ่ายทั่วไป (petty cash) -รับผิดชอบในการติดตามการชำระเงินและค่าใช้จ่ายทั้งหมด -รวมถึงใบสั่งซื้อ ใบแจ้งยอด รายงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ -บันทึกข้อมูลบัญชีในระบบอย่างถูกต้องและทันตามกำหนดการชำระเงิน -ออกเอกสารใบแจ้งหนี้เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถชำระเงินได้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนด -จัดทำเอกสารรับรองหัก ณ ที่จ่ายและเอกสารอื่นๆ และส่งให้สรรพากร -ดำเนินงานและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท ให้เป็นไปตาม -มาตรฐานการบัญชีและระเบียบภาษี -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานตำแหน่งนี้
เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว