ตำแหน่งที่เปิดรับ : เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหนี้ Modern Trade

หมวดหมู่ตำแหน่งงาน : Model Trade

เพศ : เพศหญิง, เพศชาย

อายุระหว่าง : 30 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา :

ปริญญาตรี ขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ - อ่อนนุช (ศรีนครินทร์ 39)

ลักษณะงาน

- มีทักษะการเจรจาต่อรอง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ - สามารถเข้าใจ และเรียนรู้สินค้าได้อย่างรวดเร็ว - สามารถใช้โปรแกรม MS Office โดยเฉพาะ Excel ได้เป็นอย่างดี สามารถคำนวณ สร้างตาราง และนำเสนองานได้ - กล้าคิดกล้าตัดสินใจ กล้านำเสนอ - มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ สามารถรับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลา - หากมีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

-จัดการและบันทึกตั้งหนี้ในระบบ -ตรวจสอบเอกสารจากผู้ขาย Modern Trade และการเบิกค่าใช้จ่าย -ตรวจสอบความถูกต้องของ PO, Invoice และใบรับสินค้า/หลักฐานการรับบริการ -ตรวจสอบบัญชี AP และธุรกรรมภาษี ประมวลผลใบแจ้งหนี้ และการชำระเงินดำเนินการทันเวลา -ประสานงาน และเก็บรักษาบันทึกเอกสารทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง -จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงเหลือและรายงานอายุเจ้าหนี้ ประมาณการจัดทำรายงานภาษี ภาษีซื้อ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี -กระทบยอดรายการชำระเงินกับธนาคารประจำเดือน -ตรวจสอบและ จัดทำรายกงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย จัดทำ -รายงานภาษีซื้อ และประมาณการภาษีซื้อ จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร รายเดือน รวมถึงสรุปรายงาน รายไตรมาส และรายปี -ช่วยเหลือในกระบวนการปิดบัญชีรายเดือน รายไตรมาส และรายปี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สมัครงานตำแหน่งนี้
เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว