ตำแหน่งที่เปิดรับ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล กฎหมายแรงงาน

หมวดหมู่ตำแหน่งงาน : ฝ่ายบุคคล

เพศ : เพศหญิง, เพศชาย

อายุระหว่าง : 25 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา :

ไม่ระบุ

ลักษณะงาน

มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน Event หรือ Roadshow อย่างน้อย 3 ปี

มีความเป็นผู้นำ และมีประสบการณ์ในการบริหารทีม

มีความมั่นใจในตัวเอง และตัดสินใจเด็ดขาด ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ โดยเฉพาะ Word , Excel , Power point สามารถเดินทางได้ทั้งกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด

มีความอดทน และทำงานภายในภาวะกดดันได้ดี

มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ไม่มีโรคประจำตัวที่มีผลกระทบต่อการทำงาน

คุณสมบัติ

1.รับผิดชอบงานที่รับต่อจาก AE ทุก project

2.วางแผนกระจายงานให้กับทีมงานรับผิดชอบ และควบคุมดูแลติดตามผลการทำงาน

3.ควบคุมทีมงาน เพื่อจัดเตรียมข้อมูล และแผนงาน เพื่อใช้ในการนำเสนองานกับลูกค้า

4.สื่อสารและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งลูกค้า

5.ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการผลิตโครงสร้าง , Inkjet

6.ทำเอกสารต่างๆที่ใช้ในงาน เช่น Timeline การทำงาน , routing plan (สำหรับ RS) , Mainscript (สำหรับ Event) เป็นต้น

7.ดูแลควบคุมเงิน Advance ที่เบิกจากบัญชี และเครียร์เอกสารส่งคืนบัญชี

8.เตรียมข้อมูลในการบรีฟทีมงานทุกส่วน

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว