ตำแหน่งที่เปิดรับ : พนักงานขายเคมีภัณฑ์
บริษัทฯ : บริษัท สยามโกลบอล กรุ๊ป จำกัด
ลักษณะงาน

พนักงานขายเคมีภัณฑ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

พนักงานขายเคมีภัณฑ์

ประเภทงาน

Sales กทม และปริมณฑล
สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ - อ่อนนุช
การศึกษา / วุฒิการศึกษา

เพศ

อายุระหว่างสมัครงานตำแหน่งนี้