ตำแหน่งที่เปิดรับ : Server & Network engineer
บริษัทฯ : บริษัท สยามโกลบอล กรุ๊ป จำกัด
ลักษณะงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

ประเภทงาน

Server and Network engineer IT Solution
สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ - อ่อนนุช
การศึกษา / วุฒิการศึกษา

เพศ

อายุระหว่างสมัครงานตำแหน่งนี้