ตำแหน่งที่เปิดรับ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
บริษัทฯ : บริษัท สยามโกลบอล กรุ๊ป จำกัด
ลักษณะงาน

-  หาช่องทางทางการตลาดใหม่ๆ
-  จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย
-  สำรวจและทำวิจัยสินค้าของบริษัทและคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาด
-  ติดต่อ/เข้าพบลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางทางการขาย
-  วางแผนทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย
-  วิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าทั้งรายเก่าและใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร

-  มีประสบการณ์ในการทำงานการตลาด การขายเป็นอย่างดี
-  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน
-  มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความอดทนสูง และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
-  มีทักษะในการประสานงานและสื่อสานเป็นอย่างดี
-  มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
-  สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ และทักษะในการใช้อินเตอร์เน็ต

ประเภทงาน

Sales กทม และปริมณฑล
สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ - อ่อนนุช
การศึกษา / วุฒิการศึกษา

-  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

เพศ

ชาย / หญิง
อายุระหว่าง

25-35ปี


สมัครงานตำแหน่งนี้