ตำแหน่งที่เปิดรับ : โปรแกรมเมอร์ C#
บริษัทฯ : บริษัท สยามโกลบอล กรุ๊ป จำกัด
ลักษณะงาน

1. พัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อให้ทำงานได้ตรงตามโครงสร้างของบริษัท
2. ออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์ และการจัดเก็บลงฐานข้อมูล 
3. ออกแบบโครงสร้างและวางมาตรฐานตามที่ได้รับมอบหมายงาน 
4. ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

เปิดรับสมัคร Programmer หนุ่มสาวไฟแรงที่มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ รายละเอียดงาน ดังนี้

 1. สามารถเพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C#
 2. สามารถพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ Object Oriented Programming (OOP) , Model-View-Controller (MVC)  ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
 3. สามารถเขียนเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล MS SQL SERVER (ใช้งานหลัก) หรือ ฐานข้อมูลชนิดอื่นๆ ได้ เช่น Oracle , MY Sql เป็นต้น
 4. สามารถใช้ภาษา SQL ในการเรียกดูข้อมูลได้
 5. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยุ่เสมอ
 6. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 7. สามารถพัฒนาโปรแกรมร่วมกับทีมได้ 
 8. ยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ 
 9. มีความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ สามารถรับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามระยะเวลาที่ให้

** ทีมบริษัทฯ สามารถเทรนด์งานให้ได้ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง เพียงแค่มีใจรักในการพัฒนาซอฟต์แวร์

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • กิจกรรมสันทนาการ เช่น งานปีใหม่ งานตรุษจีน ท่องเที่ยวประจำปี เป็นต้น
 • ซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพนักงาน
 • สวัสดิการอื่นๆตามกฏหมายแรงงาน
ประเภทงาน

เขียนโปรแกรมพัฒนาซอฟต์แวร์
สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ - อ่อนนุช
การศึกษา / วุฒิการศึกษา

จบการศึกษา ปวส - ปริญญตรี หรือ สูงกว่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

เพศ

ชาย หรือ หญิง
อายุระหว่าง

22-35


สมัครงานตำแหน่งนี้