ตำแหน่งที่เปิดรับ : Web Content & Web Design
บริษัทฯ : บริษัท สยามโกลบอล กรุ๊ป จำกัด
ลักษณะงาน

ออกแบบเว็บไซต์ สื่อมัลติมีเดียร์ และดูแลปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ และสื่อ Social Media ต่างๆ ของบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

เปิดรับสมัครหนุ่มสาวไฟแรงที่มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบเว็บไซต์และดูแลเว็บไซต์ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop , illutrator, Frash, Dream Viewer, Notepad ++ และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative) ในการออกแบบเว็บไซต์ แบนเนอร์ และองค์ประกอบอื่นๆ
  3. ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมได้ ขอแต่มีใจรัก
  4. อัพเดท ปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์
  5. ดูแลสื่อ Social Media , facebook page, Instragram,  Youtube Chanel และสื่ออื่นๆ ของบริษัท
  6. ยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ 
  7. มีความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ สามารถรับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามระยะเวลาที่ให้
ประเภทงาน

Web Content & Web Design
สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ - อ่อนนุช
การศึกษา / วุฒิการศึกษา

 จบด้านการออกแบบสื่อ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ / บริหารคอมพิวเตอร์

เพศ

ชาย หรือ หญิง
อายุระหว่าง

22-35


สมัครงานตำแหน่งนี้