ตำแหน่งที่เปิดรับ : เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์
บริษัทฯ : บริษัท สยามโกลบอล กรุ๊ป จำกัด
ลักษณะงาน

-  ตรวจนับสินค้าทั้งเข้า และ ออก จัดเรียงสินค้าเพื่อส่งออก

-  ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

-  จัดทำสต็อกสินค้า ทั้งเข้าและออก สรุปยอดสต๊อกประจำวัน

-  บันทึกรายงานการรับ-จ่าย สินค้าลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

-  การปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการติดต่อ ประสานงาน และทนต่อสภาวะกดดันได้

-  สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-  สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft ได้เป็นอย่งดี

ประเภทงาน

ธุรการทั่วไป
สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ - อ่อนนุช
การศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปวช. ปวส. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

 

 

เพศ

หญิง/ชาย
อายุระหว่าง

อายุ 23 ปีขึ้นไป


สมัครงานตำแหน่งนี้