ตำแหน่งที่เปิดรับ : เจ้าหน้าที่บัญชีสต็อก
บริษัทฯ : บริษัท สยามโกลบอล กรุ๊ป จำกัด
ลักษณะงาน

-  รับผิดชอบตรวจนับสินค้า วัสดุ,อุปกรณ์

-  ดูแลการเบิกจ่ายให้กับแต่ละแผนกในองค์กร

-  บันทึกรับเข้า-จ่ายสินค้า, วัสดุอุปกรณ์

-  จัดทำระบบการจัดเก็บของสินค้า

-  จัดวัสดุ และอุปกรณ์ของสินค้าให้เป็นหมวดหมู่พร้อมสต๊อกสินค้าคงเหลือ

-  จัดทำรายงานประจำเดือนหรือปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- การศึกษาระดับ ปวส. จนถึง ปริญญาตรี

ประเภทงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี
สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ - อ่อนนุช
การศึกษา / วุฒิการศึกษา

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี  
- มีประสบการณ์ ด้านบัญชีสต็อก ไม่ต่ำกว่า 1 ปี 

เพศ

ชาย / หญิง
อายุระหว่าง

23 - 40 ปี


สมัครงานตำแหน่งนี้