ตำแหน่งที่เปิดรับ : เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
บริษัทฯ : บริษัท สยามโกลบอล กรุ๊ป จำกัด
ลักษณะงาน

-  งานด้านบัญชีทั่วไป​ บัญชีลูกหนี้

-  ทำเอกสารวางบิล ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน

-  ติดตามเรียกเก็บเงินลูกค้าเมื่อครบกำหนด​

-  ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการทำบัญชี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

-  เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี  
-  มีประสบการณ์ ด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 1 ปี 
-  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น   
-  ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้  
-  มีไหวพริบในการแก้ปัญหา
* มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานบัญชีจะพิจารณาพิเศษ *


 

ประเภทงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี
สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ - อ่อนนุช
การศึกษา / วุฒิการศึกษา

-  จบการศึกษาระดับ ปวส. ถึง ปริญญาตรีขึ้นไป

 

เพศ

ชาย / หญิง
อายุระหว่าง

23 - 40 ปี


สมัครงานตำแหน่งนี้