ตำแหน่งที่เปิดรับ : Marketing ผลิตภัณฑ์ด้านอู่รถยนต์ ยานยนต์
บริษัทฯ : บริษัท สยามโกลบอล กรุ๊ป จำกัด
ลักษณะงาน

-  ติดต่อ หาช่องทาง การนำเสนอสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้า โฮมโปร โฮมมาร์ท ไทยวัสดุ และห้างอื่นๆ
-  มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์อู่รถยนต์ ยานยนต์ ให้เกิดความเหมาะสม
-  ร่วมจัดทำแผนการสื่อสารทางการตลาดของ ผลิตภัณฑ์ด้านอู่รถยนต์ ยานยนต์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร 
-  ร่วมวางแผนงาน ติดตาม กำหนดเป้าหมายการทำงาน
-  วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการขายในช่องทางการจัดจำหน่ายที่ดูแล

คุณสมบัติผู้สมัคร

-  มีประสบการณ์ในการจัดหาช่องทางการจำหน่ายสินค้า ตามห้างสรรพสินค้า ทั่วไป
-  มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไปด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการติดต่อ ประสานงาน
-  หากมีประสบการณ์ขายตามห้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-  ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถประสานงานกับฝ่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

ประเภทงาน

Sales กทม และปริมณฑล
สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ - อ่อนนุช
การศึกษา / วุฒิการศึกษา

-  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

<
เพศ

ชาย / หญิง
อายุระหว่าง

25 ปีเป็นต้นไป


สมัครงานตำแหน่งนี้