ตำแหน่งที่เปิดรับ : พนักงานขับรถส่งสินค้า
บริษัทฯ : บริษัท สยามโกลบอล กรุ๊ป จำกัด
ลักษณะงาน

-  ขับรถส่งสินค้าของบริษัทฯ
-  อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

-  เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
-  มีประสบการณ์ด้านขับรถส่งของ 
-  มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2

ประเภทงาน

พนักงานขับรถส่งสินค้า
สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ - อ่อนนุช
การศึกษา / วุฒิการศึกษา

-  เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี ( ไม่จำกัด วุฒิการศึกษา )

 

เพศ

เพศชาย
อายุระหว่าง

23 - 40 ปี


สมัครงานตำแหน่งนี้