ตำแหน่งที่เปิดรับ : ธุรการทั่วไป
บริษัทฯ : บริษัท สยามโกลบอล กรุ๊ป จำกัด
ลักษณะงาน

-  ติดต่อประสานกับหน่วยงานภานนอกภายในทั้งหมด
-  ดูแลเอกสารที่ได้รับมอบหมาย
-  อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

-  สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ดี
-  มีความอดทน ขยัน และมีความรับผิดชอบ
-  ถ้ามีประสบการณ์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ประเภทงาน

ธุรการทั่วไป
สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ - อ่อนนุช
การศึกษา / วุฒิการศึกษา

-  จบการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 

เพศ

เพศชาย / หญิง
อายุระหว่าง

22 - 35 ปี


สมัครงานตำแหน่งนี้