ตำแหน่งที่เปิดรับ : ธุรการประชาสัมพันธ์
บริษัทฯ : บริษัท สยามโกลบอล กรุ๊ป จำกัด
ลักษณะงาน

-  รับโทรศัพท์ ติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน 
-  ต้อนรับ และตอบข้อซักถาม กรณีลูกค้ามาติดต่อ
-  ให้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทในกรณีที่ลูกค้ามาติดต่อ
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

-  เพศหญิง อายุไม่เกิน  25 ปี บุคลิกดี พูดเก่ง กล้าแสดงออก
-  จบการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขา บริหาร บัญชี คอมพิวเตอร์ การตลาด อื่นๆที่เกี่ยวข้องฯ
-  มีใจรักงานด้านการบริการ  
-  มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
-  มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถพิมพ์ งานเอกสารเบื้องต้นได้ดี
-  สามารถเริ่มงานได้เลย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประเภทงาน

ธุรการประชาสัมพันธ์
สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ - อ่อนนุช
การศึกษา / วุฒิการศึกษา

- จบการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี

เพศ

เพศหญิง
อายุระหว่าง

ตั้งแต่ 20 - 25 ปี


สมัครงานตำแหน่งนี้