ตำแหน่งที่เปิดรับ : Web Programmer
บริษัทฯ : บริษัท สยามโกลบอล กรุ๊ป จำกัด
ลักษณะงาน

- สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูล MS SQL Server และ MySQL ได้เป็นอย่างดี

- มีความสามารถพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP ในรูปแบบ Object Oriented Programming (OOP) , Model-View-Controller (MVC) หรือ HMVC ได้เป็นอย่างดี

- มีความรู้ความเข้าใจในภาษา Ajax, Css3 , Nod Js , Java Script

- สามารถออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ (Responsive)

- สามารถออกแบบฐานข้อมูลได้ด้วย My SQL Database

- สามารถใช้ภาษา SQL ในการเรียกดูข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น รายงาน หรือ รายละเอียดต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

- หากประสบการณ์ หรือ ทำงานด้านฐานข้อมูลโดยตรงจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- สามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลได้ดีทั้งสองระบบ

- ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ

- มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี

- สามารถทำงานเป็นทีมเวิร์คได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ E - Commerce  / เว็บไซต์ในเครือ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • กิจกรรมสันทนาการ เช่น งานปีใหม่ งานตรุษจีน ท่องเที่ยวประจำปี เป็นต้น
  • ซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพนักงาน
  • สวัสดิการอื่นๆตามกฏหมายแรงงาน
ประเภทงาน

ไอที พัฒนาระบบสารสนเทศ
สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ - อ่อนนุช
การศึกษา / วุฒิการศึกษา

-  จบการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ทุกท่านครับ)

เพศ

เพศชาย / หญิง
อายุระหว่าง

23- 35 ปี


สมัครงานตำแหน่งนี้